Pliki instalacyjne produktów

AVG Clear

Usuń produkty AVG z komputera.

AVG Clear usuwa z komputera wszystkie pliki skojarzone z danym produktem AVG (w tym pozycje rejestru, pliki instalacyjne i pliki użytkownika). Z tego narzędzia należy skorzystać tylko, jeśli dezinstalacja lub naprawa produktu AVG wielokrotnie nie powiodła się.