Pliki instalacyjne produktów

AVG Email Server Business Edition

Dla programu Microsoft Exchange

Pliki instalacyjne — najnowsze (wersja płatna)

Zalecamy korzystanie z instalatora online.

Pliki instalacyjne — starsze (wersja płatna)

Aplikacje AVG są aktualizowane automatycznie. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, spróbuj wykonać ją ponownie z poziomu aplikacji. Aby przeprowadzić aktualizację ręcznie, użyj poniższego pliku.

Instalator offline
(instalator dla systemu Windows XP/Vista/2008) (*.exe)

Aktualizacja

Aplikacje AVG są aktualizowane automatycznie. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, spróbuj wykonać ją ponownie z poziomu aplikacji. Aby przeprowadzić aktualizację ręcznie, użyj poniższego pliku.

Plik aktualizacji (*.exe)

Podręczniki użytkownika

Podręcznik użytkownika

Informacje o wersji

Informacje o wersji klienta 21.9.pdf
Informacje o wersji klienta 21.8.pdf
Informacje o wersji klienta 21.6.pdf
Informacje o wersji klienta 21.4.pdf
Informacje o wersji klienta 21.3.pdf
Informacje o wersji klienta 21.2.pdf
Informacje o wersji klienta 20.7.pdf
Informacje o wersji klienta 20.6.pdf
Informacje o wersji klienta 20.5.pdf
Informacje o wersji klienta 20.4.pdf
Informacje o wersji klienta 20.3.pdf
Informacje o wersji klienta 20.2.pdf
Informacje o wersji klienta 19.7.pdf
Informacje o wersji klienta 19.6.pdf
Informacje o wersji klienta 18.7.pdf
Informacje o wersji klienta 18.4.pdf
Informacje o wersji klienta 18.2